trans


AIJA

L’Association Internationale des Jeunes Avocats
The International Association of Young Lawyers

trans

De AIJA, is opgericht in 1962 als een vereniging zonder winstoogmerk voor advocaten en bedrijfsjuristen tot 45 jaar oud. De voertalen binnen AIJA zijn Engels en Frans en zij houdt kantoor in Brussel. AIJA heeft ongeveer 2.500 leden en organiseert overal ter wereld juridische seminaries. Het sociale aspect is een geïntegreerd onderdeel van AIJA’s doelstellingen. AIJA is de ontmoetingsplaats voor alle jonge advocaten wereldwijd, ongeacht afkomst, ras, of religie.

AIJA geeft jonge advocaten de mogelijkheid zich professioneel te ontwikkelen op het internationale vlak en ervaringen en inzichten te wisselen met advocaten afkomstig uit alle delen van de wereld van ongeveer dezelfde leeftijd.

De organisatie van AIJA bestaat uit 3 organen: de Algemene Leden Vergadering, de “Executive Committee”, en het “Bureau”. Voor het verenigingsjaar 2005/2006 bestaat het Bureau uit de volgende advocaten: Nicole van Ranst uit België (President), Frans Duynstee uit Nederland (Immediate Past President), Christian Lundgren uit Denemarken (President Elect), Jan Swinnen uit België (Treasurer), en Duarte de Athayde uit Portugal (Secretary General).

AIJA heeft op ongeveer elk rechtsgebied commissies die zich toeleggen op het organiseren van seminaries en workshops. Zo zijn er onder meer commissies die zich richten op het Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht en M&A, Bank- en Effectenrecht, Faillissementsrecht, Intellectuele Eigendomsrechten en Nieuwe Technologieeën, Familierecht Burgerlijke Procesrecht en Arbitrage, Mensenrechten, Transportrecht en last but not least de toekomst van onze professie.

Activiteiten van AIJA. Jaarlijks komt een groot deel van de leden bijeen op het Jaarlijks Congres, welk congres dit jaar in Genève zal plaatsvinden en in 2007 in Toronto. Daarnaast organiseert AIJA op jaarbasis tussen de 10 en 15 seminars. Deze seminars worden door AIJA leden georganiseerd voor advocaten wereldwijd. Het is voor jonge advocaten een uitgelezen kans om betrokken te raken in de internationale praktijk en ervaring op te doen op het internationale vlak.

 

 


aija

CONTACT

AIJA-secretariaat
Av. Louis Lepoutrelaan 59/20
B-1050 Brussel
Tel. + 32 2 347 33 34
Fax + 32 2 347 55 22 office@aija.org

www.aija.org

justitia